غذاهای مخلی

دسامبر 30, 2020

جوجه اناری

جوجه اناری-برنامه مل ترمی-سمانه پیرکمالی سلام سلام🙋🏻‍♀️ من اومدم😍 این دفعه با پخت متفاوت و منحصر به فرد جوجه🐥 آخ نگم براتون بس که این جوجه […]
دسامبر 31, 2020

بجیای سیستانی -کوکو لپه سیستانی

طرز تهیه بجیای سیستانی -کوکو لپه سیستانی-شبکه سلامت -سمانه پیرکمالی-مامان گلی یه سلام سلامت گونه از شبکه ی سراسری سلامت با برنامه ی سفره ی سلامت […]
دسامبر 31, 2020

کشک زابلی

تهیه کشک زابلی-سمانه پیرکمالی-مل ترمی-شبکه هامونیه سلام پراز انرژی و مقوی خدمت شماعزیزای مهربون الوعده وفا دستور کشک زرد سیستانی که خیلی از دوستان داخل و […]
دسامبر 31, 2020

پخت کشک

پخت کشک زرد-سمانه پیرکمالی-مل ترمی-شبکه هامون سلامی به گرمی دل پر محبتتون الهی که لبتون پر خنده باشه وعشقتون جاودان با توجه به حجم بالای درخواست […]